Acasă Istoria Aikido – Morihei Ueshiba Morihei Ueshiba - Fondatorul Aikido

Morihei Ueshiba – Fondatorul Aikido

Morihei Ueshiba - Fondatorul Aikido

Morihei Ueshiba – Fondatorul Aikido

Morihei Ueshiba – Fondatorul Aikido