O Sensei Morihei Ueshiba

Morihei Ueshiba - Fondatorul Aikido

O Sensei Morihei Ueshiba

Morihei-Ueshiba-Fondatorul-Aikido-vintage