Sensei Cojocaru Gheorghe

Shin Daito

Sensei Cojocaru Gheorghe

Medalie FOR EXCELLENCE Sensei Cojocaru Gheorghe verso
Club Shin Daito